Zapošljavanje je na neodređeno radno vrijeme, upražnjeni poslovi.

POTREBNA RAZINA OBRAZOVANJA
Fakultet, akademija, magisterij,doktorat

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja: Da (Excel, Word, Internet)
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godine

VRSTA ZAPOSLENJA
Zaposlenje za neodređeno vrijeme (upražnjeni poslovi)

UVJETI RADNOG MJESTA
Mjesto rada (naselje): grad Zadar
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Ostale informacije:

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju ili stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima s gore navedenim stupnjem obrazovanja. Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u području pripreme, upravljanja i/ili praćenja provedbe programa i/ili projekata sufinanciranih EU sredstvima. VSS društvenog smjera.

Opis poslova

 • Sudjeluje u obavljanju stručnih poslova iz djelokruga Odjela
 • provodi aktivnosti vezane za razvoj i unapređenje regionalnog razvoja
 • sudjeluje u izradi akcijskih planova u provedbi županijskih razvojnih strategija i ostalih stateških dokumenata
 • Sudjeluje u radu projektnih timova i provodi aktivnosti pripreme i provedbe projekata kako bi se osiguralo kvalitetno i pravovremeno ostvarenje predviđenih rezultata
 • Sudjeluje u pripremi i provedbi EU i drugih međunarodnih projekata namijenjenih poticanju investicija i konkurentnosti poduzetništva
 • Sudjeluje u pripremi izvještaja o radu Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

Molbi je potrebno priložiti:

 • Potvrda ili drugi dokaz o minimalnom radnom iskustvu od 1 godine na poslovima pripreme, upravljanja i/ili praćenja provedbe programa i/ili projekata sufinanciranih EU sredstvima
 • Životopis
 • Preslik potvrde o završenom školovanju
 • Preslik osobne iskaznice
 • Dokaz o radnom iskustvu

Odabir kandidata vrši se putem osobnog odabira poslodavca. Poslodavac zadržava pravo poziva kandidata/kandidatkinje na dodatno testiranje i intervju u svezi potrebe uvida u znanje kandidata/kandidatkinje za obavljanje radnih zadataka vezanih uz traženo radno mjesto.

UVJETI NATJEČAJA
Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se putem pisane zamolbe na adresu:

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Grgura Budislavića 99
23000 Zadar

ili

Kontakt na e-mail: zadra@zadra.hr

Natječaj vrijedi od  17.02.2017. do 24.02.2017.