Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Sažetak: Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Prijave se zaprimaju od 10.05.2017. do 31.12.2017.

VAŽNO – I. izmjena natječajne dokumentacije
Dana 03. svibnja 2017. objavljena je I. izmjena natječajne dokumentacije kojom se rok zaprimanja projektnih prijava pomiče na 10. svibnja 2017.

| I. izmjena natječajne dokumentacije

| Originalna natječajna dokumentacija

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Raspored informativnih radionica za poduzetnike

Datum i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica sukladno Pozivu Internacionalizacija poslovanja MSP-ova objavljuju se najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihova održavanja.

Zagreb – 24. travnja 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78

Rijeka – 26. travnja 2017. u 11:00 sati, HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23

Split – 28. travnja 2017. u 10:00 sati, HGK Split, Ante Trumbića 4

Virovitica – 4. svibnja 2017. u 12:00 sati, HGK Virovitica, Trg kralja Tomislava 6

Vinkovci – 5. svibnja 2017. u 10:00 sati, Gradska vijećnica Vinkovci, Bana Jelačića 1

Prijavu na radionicu možete poslati na: davor.nikolic@mingo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete. Prezentaciju s radionica možete preuzeti OVDJE.

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P10-MSPInternational@mingo.hr

Pitanja se mogu postavljati kontinuirano, najkasnije do 15.12.2017. Odgovori će se objavljivati ovdje, u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.

Napominjemo da s ciljem poštivanja načela jednakog tretmana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

| Učestala pitanja i odgovori