Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je natječaj ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.

 

Bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda kroz ovaj natječaj financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa.

 

Financirat će se projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Operacija ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn namijenjena je dječjim vrtićima te jedinicama lokalne samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima. Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosit će do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.  Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu je 500.000,00  kn, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava 15.000.000,00 kn.

 

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA stoji na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja, ali i kao podrška u pripremi projekta i prijavi na natječaj.