Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe da je Zaklada „Hrvatska za djecu“ dana 13.05.2019. objavila Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Tekst Javnog poziva, zajedno s cjelokupnom natječajnom i dodatnom dokumentacijom, nalazi se ovdje.

Razdoblje za podnošenje prijava na Javni poziv utvrđeno je od početno 13.05.2019. do zaključno 14.06.2019.

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:

  • organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve i druge neprofitne organizacije) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  • pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti
  • javne ustanove
  • tijela državne uprave
  • tijela jedinica lokalne samouprave
  • tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.