Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program ‘Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina‘ za 2018. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. god. U Zadarskoj županiji su to: gradovi Benkovac i Obrovac  te općine Gračac, Lišane Ostrovičke i Polača.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Korisnici moraju imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 7.500.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore koji se može dodijeliti 200.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte do 24. rujna 2018. godine.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružit će potporu potencijalnim korisnicima u pripremi projektne prijave. Upite i interes potencijalni korisnici mogu uputiti na adresu zadra@zadra.hr, uz naznaku: Razvoj poduzetništva i obrta.

Uvjete i detalje natječaja pogledajte OVDJE