Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Inovativni Zadar d.o.o. i Hrvatska banka za obnovu i razvoj HBOR pozivaju vas na Informativni dan, koji će se održati 09. studenog 2017. godine, s početkom u 9 sati, na adresi Grgura Budislavića 99, Novi Bokanjac (II. kat, dvorana za sastanke).

Na Informativnom danu predstavit će se sljedeće teme vezane za malo i srednje poduzetništvo:

  • nacionalni i EU fondovi – otvoreni natječaji i natječaji u najavi,
  • program ESIF zajmova,
  • HBOR-ovi programi kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva.

Osnovne informacije o otvorenim natječajima i natječajima u najavi te ESIF zajmovima, vrlo povoljnom financijskom instrumentu za poduzetnike, predstaviti će djelatnici Agencije za razvoj Zadarske županije, a HBOR-ove programe predstaviti će gđa. Mira Krneta, voditeljica HBOR-ovog ureda za Dalmaciju.

Nakon prezentacije održati će se pojedinačni razgovori o navedenim temama sa zainteresiranim poduzetnicima.

Molim vas da svoje prisustvo potvrdite na google obrascu koji se nalazi na linku: http://bit.ly/2ioikCb .