Razvojna agencija Zadarske županije  iz godine u godinu osmišljava, ugovara i na tržište plasira kreditne linije za obrtnike i poduzetnike.

Obrtnicima i poduzetnicima s područja Zadarske županije na taj način omogućava se korištenje kredita po uvjetima povoljnijim od tržišnih, a od 2007. godine pokretanjem Jamstvenog fonda dana im je mogućnost korištenja novog vida financijske podrške putem jamstava.