Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini za što je osigurano do 25.000.000,00 kn. Opći cilj Poziva je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17). Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 28. lipnja 2019. godine.

Predmet sufinanciranja su: Plaže; Centri za posjetitelje i interpretacijski centri; Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma; Žičare; Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom; te Studije upravljanja kvalitetom u turizmu. Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti jedinice područne (regionalne) samouprave – županije, te jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Cjeloviti tekst Poziva i prateća dokumentacija dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva turizma.