Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva za mikro, male i srednje poduzetnike.

Pozivom “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme” sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.05.2018 09:00:00

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Svrha ovog Poziva: Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Detalji otvorenog poziva