Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Objavljeno u Projekti u provedbi
Projektom ADRIREEF želi se postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.

Više informacija

 • Naziv ADRIREEF – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy
 • Vodeći partner Općina Ravenna, Italija
 • Partner/i Uz Agenciju ZADRA NOVA, na ovom projektu sudjeluje još 9 partnera iz Hrvatske i Italije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Projektni partner
 • Ukupna vrijednost projekta 2.814.830,00 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 2.392.605,50 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
 • Cilj Cilj je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti.
 • Aktivnosti Projekt će rezultirati sljedećim opipljivim rezultatima: kartom postojećih grebena u Jadranskom moru i njihovom klasifikacijom; identifikacijom dostupnih tehnologija i instrumenata s niskim okolišnim utjecajem na podvodno praćenje morskih ekosustava; identifikacijom morskih područja koja se mogu koristiti za izvođenje određenih ekonomskih aktivnosti (npr. ronjenje, akvakultura, ribolov); izrađenim smjernicama za ključne sudionike iz sektora plave ekonomije i kodeksom ponašanja u turističkom sektoru; izrađenim Bijelim dokumentom za održivo korištenje grebena u sektoru plave ekonomije.
 • Razdoblje provedbe projekta 1.12.2018. - 30.11.2021.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projekt MADE IN-LAND nastoji uskladiti razvoj potencijala zaleđa s potrebama i kvalitetom života lokalne zajednice. Planirano je promovirati i poboljšati dostupnost kulturne i prirodne baštine kopnenih područja turističkim posjetiteljima na obali te razviti inovativne modele za upravljanje osjetljivim krajobrazom zaleđa.…

Više informacija

 • Naziv MADE IN-LAND – MAnagement and DEvelopment of INLANDs
 • Vodeći partner Regija Marche (Italija)
 • Partner/i University of Camerino- Sveučilište u Camerinu, Municipality of San Leo – Općina San Leo, Municipality of Riccia – Općina Riccia, Molise towards il 2000 – Molise prema 2000, University of Zadar – Sveučilište u Zadru, Zadar County Development Agency ZADRA NOVA – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Authority for the Management of Parks and Biodiversity- Romagna – Javna ustanova za upravljanje parkovima i bioraznolikošću - Romagna, AZRRI- Agency for Rural Development of Istria LTD. Pazin – AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Projektni partner
 • Ukupna vrijednost projekta 2.218.069,31EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 1.885.358,88 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
 • Cilj Cilj projekta MADE IN-LAND je zaštita i valorizacija neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija.
 • Aktivnosti Projektne aktivnosti uključivat će lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima će se razviti teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirat će se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština. Aktivnosti projekta - suradnja s lokalnim dionicima kroz okupljanje Lokalnih odbora, izrada prekogranične Strategije za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj zaleđa i Akcijskog Plana, razvoj i provedba 3 Pilot aktivnosti (Eko muzeji, Informacijski centri, Brend), kapitalizacija projektnih postignuća kroz edukacije i radionice te općenite aktivnosti upravljanja projektom i komunikacije projektnih aktivnosti.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. siječnja 2019. - 22. lipnja 2022.
Stranica 4 od 4