Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava. 

Više informacija

 • Naziv STREAM - Strategic Development of Flood Management
 • Prijavitelj Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Partner/i Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Universita politecnica delle Marche Regione, Marche Regione, ADSU - Azeinda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, Karlovačka županija, Grad Poreč - Parenzo Comune di Venezia Universita', IUAV di Venezia, Hrvatske vode (pridruženi partner), Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije PRIGODA (pridruženi partner), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (pridruženi partner), Regione Emilia Romagna (pridruženi partner), Regione Puglia (pridruženi partner)
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Vodeći partner
 • Ukupna vrijednost projekta 9.411.657,83 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 7.999.909,13 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.
 • Aktivnosti Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. travnja 2020. - 31. prosinca 2022. godine
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infratrukture.

Više informacija

 • Naziv Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Prijavitelj Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Partner/i Dom za odrasle osobe SVETI FRANE Zada i Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 22.246.734,53 HRK
 • Bespovratna EU sredstva 14.893.338,75
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Cilj Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.
 • Aktivnosti Projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje zgrade koju trenutno koristi DODM Zadar.Prenamjenom i rekonstrukcijom zgrade stvorit će se infrastrukturni uvjeti za razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga i prilagodbu predviđenim reformskim promjenama sustava. Projekt uključuje i nabavu dva vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga, opremanje kuhinje i nabavu sustava „halo-pomoć“. Što se tiče izvaninstitucijskih usluga za razvoj kojih je Poziv namijenjen, predmetni projekt uključuje sljedeće: prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, obiteljska medijacija.
 • Razdoblje provedbe projekta 44 mjeseca
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta "Društveni kutak" je povećanje socijalne inkluzije starijih i nemoćnih osoba te osoba s invaliditetom s područja grada Biograda na Moru i općina Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Tkon i Pašman.

Više informacija

 • Naziv Društveni kutak
 • Prijavitelj Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Vodeći partner Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Partner/i Grad Biograd na Moru i Općina Pakoštane
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 13.797.528,38 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 13.797.528,38 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj Povećanje socijalne inkluzije starijih i nemoćnih osoba te osoba s invaliditetom s područja grada Biograda na Moru i općina Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Tkon i Pašman. Isto se ostvaruje razvojem usluge poludnevnog boravka i širenjem usluge pomoći u kući putem izgradnje građevine i nabave opreme za pružanje navedenih usluga.
 • Aktivnosti Projektom se predviđa izgradnja građevine koju će koristiti Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru (GDCK) za pružanje izvaninstitucijskih usluga starijim i nemoćnim te osobama s invaliditetom. Također, projekt uključuje uređenje dijela okoliša potrebnog za funkcioniranje zgrade i njeno korištenje za dobrobit korisnika, opremu za normalan rad unutar same građevine, nabavu vozila za pružanje usluga te radionice na temu ravnopravnosti spolova.
 • Razdoblje provedbe projekta 4.12.2018. - 4.5.2023. (53 mjeseca)
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine.

Više informacija

 • Naziv Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru
 • Prijavitelj  Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar
 • Partner/i TZ Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 30.493.299,26 kn
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 25.919.304,37 kn
 • Operativni program Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj Cilj projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projektom će se osigurati obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu (nužni vanjski stručnjaci, promidžba i vidljivost). Provedbom projekta doprinijet će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.
 • Aktivnosti Projektom se planira obnoviti, prenamijeniti i valorizirati sveukupno pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82 m2 neto korisne površine. Glavna misija obnove je uređenje poslovno-administracijskih i prezentacijskih prostora za potrebe održavanja aktivnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA) kako za djelatnike MCPA, tako i za posjetitelje, jer bi veći dio novih prostora MCPA bio otvoren za javnost kao edukacijski, izložbeni i prezentacijski prostor; u novim prostorima održat će se demonstrativne interaktivne radionice za djecu u vidu edukacije i širenja znanja te valorizacije kreativnosti i vještina; na projektu će biti angažiran i vanjski stručnjak koji će u suradnji sa stručnjacima MCPA izraditi strategiju razvoja edukativnih i kreativnih sadržaja budućeg rada MCPA u Zadru.
 • Razdoblje provedbe projekta 1.5.2020. - 31.12. 2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta AdriaClim je razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.

Više informacija

 • Naziv AdriaClim- Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas
 • Vodeći partner Regionalna agencija za zaštitu okoliša i energetiku Emilia Romagna (Italija)
 • Partner/i Uz Agenciju ZADRA NOVA, na ovom projektu sudjeluje još 18 partnera iz Hrvatske i Italije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Projektni partner
 • Ukupna vrijednost projekta 8.823.415,00 eura
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 7.499.902,75 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
 • Cilj Razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.
 • Aktivnosti Aktivnosti u sklopu projekta AdriaClim su usmjerene na stvaranje kvalitete baze različitih dionika koji će doprinijeti razvoju strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim klimatskim promjenama. U sklopu Pilot aktivnosti u Zadarskoj županiji nabavit će se kamion cisterna koja će u utjecati na sprječavanje prekomjernog crpljenja izvora vode u Zadarskoj županiji, posebno ljeti. ZADRA NOVA je također odgovorna za koordinaciju transnacionalnog upravljačkog tijela koje će okupiti različite dionike koji mogu doprinijeti izradi strateških dokumenta s ciljem praćenja sustava klimatskih promjena.
 • Razdoblje provedbe projekta 01.01.2020.-31.12.2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Više informacija

 • Naziv Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka
 • Prijavitelj Zadarska županija
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 12.684.504,00 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.
 • Aktivnosti Projektom će se osigurati stručna pomoć za 73 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 69 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi u 30 škola (22 osnovne i 8 srednjih škola) kojima je osnivač Zadarska županija. Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućit će se postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspješnija socijalizacija učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osigurat će se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kroz niz aktivnosti usmjerenih unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja već od najranije dobi te…

Više informacija

 • Naziv Moje zdravo dijete-MZD
 • Prijavitelj Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Vodeći partner Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Partner/i Dom zdravlja Zadarske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 972.712,91 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 972.719,91 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kroz niz aktivnosti usmjerenih unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja već od najranije dobi te povećanja znanja i svijesti cjelokupnog stanovništva što će dovesti do poboljšanja zdravstvenih pokazatelja u Zadarskoj županiji.
 • Aktivnosti Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo (nositelj projekta) i Doma zdravlja Zadarske županije (partner) prepoznali su važnost gore navedenih problema te će se kroz aktivnosti projekta organizirati kontinuirani slijed edukacija s ciljem jačanja kapaciteta zdravstvenih djelatnika, povećanje njihove razine znanja i iskustva iz područja prehrane djece. Uz liječnike primarne zdravstvene zaštite koji su najčešći i najmasovniji oblik kontakta sa stanovništvom bit će uključeni i pedijatri, medicinske sestre, psiholog i nutricionist. Kroz edukacije-edukatora razvijat će se metodologije koje će se nadalje replicirati u radu s ciljnim skupinama i tako osigurati održivost i nakon provedbe projekta.
 • Razdoblje provedbe projekta 11.2.2020. - 11.08.2021.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području Zadarske županije.

Više informacija

 • Naziv Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije
 • Prijavitelj Zavod za hitnu medicinu Zadrske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.412.084,79 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području Zadarske županije.
 • Aktivnosti Očekivani rezultati projekta su završen program Specijalističkog usavršavanja doktora hitne medicine, poslijediplomski studij te položen specijalistički ispit iz djelatnosti hitne medicine te projekt promoviran u skladu s pravilima o promidžbi i vidljivosti EU projekata.
 • Razdoblje provedbe projekta 1.2.2018. - 31.7.2023.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Glavni cilj projekta je modernizacija infrastrukture i povećanje razine opremljenosti u području laboratorijske dijagnostike kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika i nadogradnju infrastrukture u području laboratorijske dijagnostike implementacijom PTS i LIS sustava.

Više informacija

 • Naziv LAB-OP - Improving Laboratory and Diagnosis Operational System
 • Prijavitelj Opća bolnica Zadar
 • Vodeći partner Opća bolnica Zadar
 • Partner/i Zavod za javno zdravstvo Zadar; Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar; Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 978.236,45 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 831 500.97 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Interreg IPA CBC Program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.
 • Cilj Glavni cilj projekta je modernizacija infrastrukture i povećanje razine opremljenosti u području laboratorijske dijagnostike kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika i nadogradnju infrastrukture u području laboratorijske dijagnostike implementacijom PTS (OB Zadar i OB Bar) i LIS sustava (Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije).
 • Aktivnosti Ugradnja PTS-a omogućit će bržu isporuku i manju kontaminaciju kao i smanjenje vremena potrebnoga za liječenje pacijenata. Jedna od glavnih aktivnosti je edukacija medicinskog osoblja o novim sustavima laboratorijske dijagnostike. Također, organizirat će se i studijska putovanja na kojima će sudionici imati priliku vidjeti primjere dobre prakse.
 • Razdoblje provedbe projekta 15.05.2020. - 14.05.2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Glavni cilj projekta ON TIME je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu s ciljem prevencije, rane dijagnostike i liječenja raka.

Više informacija

 • Naziv ON TIME - PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer
 • Prijavitelj Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Vodeći partner Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Partner/i Opća bolnica Zadar, ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore, JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar, Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno-hercegovače
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 813 445.71 eura
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 691 428.85 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje Interreg IPA CBC Program Hrvatska - Bosna i Hercegvina - Crna Gora 2014-2020
 • Cilj Glavni cilj projekta ON TIME je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu s ciljem prevencije, rane dijagnostike i liječenja raka.
 • Aktivnosti Glavne aktivnosti usmjerene su na modernizaciju zdravstvenog sustava kroz poboljšanje zdravstvenih usluga za rano otkrivanje raka debelog crijeva i dojke, jačanje kapaciteta medicinskog osoblja kroz edukaciju i osvještavanje javnosti o važnosti rane dijagnostike raka.
 • Razdoblje provedbe projekta 01. lipnja 2020.- 31. svibnja 2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Projektom PEPSEA želi se povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost jadranske regije.

Više informacija

 • Naziv PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Partner/i Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC te Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija iz Hrvatske, a talijanski partneri su Consorzio Futuro in Ricerca, Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po i Camera di Commercio di Bari
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Vodeći partner
 • Ukupna vrijednost projekta 2.900.570,30 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Glavni cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost jadranske regije.
 • Aktivnosti Partneri će raditi na stvaranju Registra zatvorenih dijelova mora koji su podložni opasnostima onečišćenja te na razvoju i primjeni metodologije za izradu detaljnih planova intervencija uz razvoj tehnologije za učinkovito čišćenje onečišćenja mora u zatvorenim dijelovima mora. Hrvatski i talijanski partneri nastojat će pridonijeti povećanju sigurnosti programskog područja – Jadranskog mora, od prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, uz posljedičnu prednost za sektor ribarstva i turizma, a s primjenjivim referentnim modelom i u drugim morima.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. siječnja 2019. - 30. lipnja 2022.
Objavljeno u Projekti u provedbi
Svrha projekta ZADRA NOVA ZA VAS je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje…

Više informacija

 • Naziv ZADRA NOVA ZA VAS
 • Prijavitelj Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Ukupna vrijednost projekta 33.050.497,28 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 28.092.922,67 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora ZADRA NOVE te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata
 • Razdoblje provedbe projekta 1. svibnja 2019. - 31. prosinca 2023. godine