SOS – Surađuj i ostvari sebe

Kao bi se pridonijelo rastu zaposlenosti, pogotovo pripadnika ranjivih skupina među kojima i mladih nezaposlenih osoba, kroz projekt SOS će se rješavanju ovog gorućeg problema doprinijeti kroz dva pravca: prvi je vezan uz samozapošljavanje i poticanje poduzetništva, a drugi je kroz jačanje i pozicioniranje na tržištu rada Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije (PVZŽ).

Više informacija

  • Naziv: SOS – Surađuj i ostvari sebe
  • Vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
  • Partner/i: Zadarska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar
  • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Vodeći partner
  • Ukupna vrijednost projekta: 1.925.883,68 HRK
  • Intenzitet potpore: 100%
  • Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
  • Fond: Europski socijalni fond
  • Aktivnosti: Kroz projekt će se održati niz aktivnosti koje će doprinijeti provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije, a koje će biti usmjerene na ranjive skupine i učenike srednjih škola koji će se s funkcioniranjem tržišta rada  poznati već u završnim razredima. Između ostalog, radit će na motiviranju pripadnika ranjivih skupina kako bi se aktivirali i ušli u svijet rada te će se razviti Modularni program za aktivaciju koji će unaprijediti uslugu zapošljavanja pri HZZ-u. Kroz set aktivnosti potaknuti će se na samozapošljavanje i razvoj poduzetništva informiranjem, edukacijom, dodjelom potpora male vrijednosti te na koncu mentoriranjem budućih poduzetnika kako bi im se omogućilo kvalitetno praćenje i razvoj od poslovne ideje do pokretanja vlastitog posla.
  • Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. - 14. srpnja 2020.