Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

Projektom će se nabaviti komunalna vozila te će se korisnicima i javnosti pružiti informacije o odgovornom postupanju s otpadom te sprječavanju nastanka istog. 

 

Više informacija

 • Naziv: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir
 • Prijavitelj: ČISTI OTOK d.o.o. za komunalne djelatnosti
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.734.880,00 HRK
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 1.474.648,00 HRK
 • Operativni program: OP "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."
 • Fond: Kohezijski fond
 • Cilj: Nabava komunalnih vozila; Pružanje informacije korisnicima i javnosti o načinima sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom kroz odvajanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje i sl. Po završetku projekt, u prvoj kalendarskoj godini planirano je prikupiti što veću količinu otpadnog papira i plastike.
 • Aktivnosti: 1. Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada 2. Promidžba i vidljivost 3. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti 4. Upravljanje projektom
 • Razdoblje provedbe projekta: 5. ožujka 2021. - 5. ožujka 2022. (12 mjeseci)