FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level

Cilj projekta FIREPILL je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti.

Više informacija

  • Naziv: FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level
  • Vodeći partner: Javna ustanova RERA SD
  • Partner/i: Regija Abruzzo, EUROPE POINT CONSORTIUM, Dubrovačko-neretvanska županija, Adriatic Training and Research Centre for Accidental Marine Pollution Preparedness and Response-ATRAC, Zadarska županija, Regija Marche, Istarska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, PUGLIA REGION – CIVIL PROTECTION DEPARTMENT,Regija Emilia-Romagna, ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF FRIULI VENEZIA GIULIA, Regija Veneto, Splitsko-dalmatinska županija, PORT CAPTAINCIES – COAST GUARD CORP, MARITIME DIRECTION OF PESCARA
  • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
  • Ukupna vrijednost projekta: 16.492.799,60 eura
  • Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
  • Cilj: Poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti. Također, projekt za cilj ima i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima.
  • Aktivnosti: Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje žurnih službi; Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja; Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi); Unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi osigurat će se nabavkom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava i uspostave Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu.
  • Razdoblje provedbe projekta: 1/4/2020-31/12/2022