FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level

Cilj projekta FIRESPILL bio je poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti.

Naziv: FIRESPILL- Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level

Vodeći partner: Javna ustanova RERA SD

Partner/i: Regija Abruzzo, EUROPE POINT CONSORTIUM, Dubrovačko-neretvanska županija, Adriatic Training and Research Centre for Accidental Marine Pollution Preparedness and Response-ATRAC, Zadarska županija, Regija Marche, Istarska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, PUGLIA REGION – CIVIL PROTECTION DEPARTMENT,Regija Emilia-Romagna, ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF FRIULI VENEZIA GIULIA, Regija Veneto, Splitsko-dalmatinska županija, PORT CAPTAINCIES – COAST GUARD CORP, MARITIME DIRECTION OF PESCARA

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć

Ukupna vrijednost projekta: 16.492.799,60 eura

Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Cilj: Poboljšanje kapaciteta žurnih službi u svrhu povećanja prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih i ljudskim utjecajem izazvanih katastrofa smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti. Također, cilj projekta bio je i povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšanjem mjera i instrumenata za sprječavanje i upravljanje izvanrednim stanjima.

Aktivnosti: Poboljšanje postojećih regulativa za djelovanje žurnih službi; Poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama u smislu novih i inovativnih rješenja; Poticanje djelovanja građana u slučaju prirodnih katastrofa (požari, izlijevanje nafte i ostale morske opasnosti te potresi); Unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi osiguralo se nabavkom sigurnosne opreme, hitnih vozila na kopnu i moru, mobilnih zapovjednih i upravljačkih jedinica, komunikacijskih sustava i uspostave Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu.

Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2020. – 31.12.2022.

Poveznica: FIRESPILL

interreg italy croatia