Otočka žena

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Preko.

Više informacija

 • Naziv: Otočka žena
 • Prijavitelj: Općina Preko
 • Vodeći partner: Općina Preko
 • Partner/i: Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Zadar i Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 464.300,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond: Europski socijalni fond
 • Cilj: Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Preko.
 • Aktivnosti: Aktivnosti ovog projekta uključuju zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama kao i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije. Ženama će se kroz obrazovanje/osposobljavanje omogućit povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.
 • Razdoblje provedbe projekta: 29.07.2020.-29.01.2022.