MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva - UP.03.3.1.04.0016

Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima i odraslim polaznicima pružiti relevantne praktične vještina u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Više informacija

 • Naziv: MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva
 • Prijavitelj: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 • Partner/i: Zadarska županija; Medicinska škola u Rijeci; Strukovna škola Gospić; Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu; Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar; Hrvatska gospodarska komora; Obrtnička komora Zadarske županije; Profil Klett d.o.o.; Fizio vita d.o.o.; Poliklinika Akropolis d.o.o.; Dental Zadar d.o.o.; Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar; Hrvatska komora medicinskih sestara
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 43.232.316,51 HRK
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Bespovratna EU sredstva: 43.232.316,51 HRK
 • Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond: Europski socijalni fond
 • Cilj: Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima i odraslim polaznicima pružiti relevantne praktične vještina u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.
 • Aktivnosti: Projektom MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva pridonosi se modernizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. Prijavitelj i partnerske institucije kroz projektne aktivnosti (edukacije, osposobljavanja, nabava opreme) obuhvaćaju odgojno-obrazovne radnike, učenike te odrasle polaznike u ustanovama za strukovno obrazovanje u Zadarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji. Element 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti (Centra) Element 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti Element 3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih Element 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra Element 5. Promidžba i vidljivost Element 6. Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta: 29.12.2019. - 29.12.2023.