STREAM - Strategic Development of Flood Management

Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava. 

Više informacija

 • Naziv: STREAM - Strategic Development of Flood Management
 • Prijavitelj: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Partner/i: Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Universita politecnica delle Marche Regione, Marche Regione, ADSU - Azeinda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, Karlovačka županija, Grad Poreč - Parenzo Comune di Venezia Universita', IUAV di Venezia, Hrvatske vode (pridruženi partner), Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije PRIGODA (pridruženi partner), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (pridruženi partner), Regione Emilia Romagna (pridruženi partner), Regione Puglia (pridruženi partner)
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Vodeći partner
 • Ukupna vrijednost projekta: 9.411.657,83 EUR
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 7.999.909,13 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj: Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.
 • Aktivnosti: Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.
 • Razdoblje provedbe projekta: 1. travnja 2020. - 30. lipnja 2023. godine