Unaprjeđivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infratrukture.

Više informacija

 • Naziv: Unaprjeđivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije
 • Prijavitelj: Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Partner/i: Dom za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar i Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 22.246.734,53 HRK
 • Bespovratna EU sredstva: 14.893.338,75
 • Operativni program: OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Cilj: Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.
 • Aktivnosti: Projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje zgrade koju trenutno koristi DODM Zadar.Prenamjenom i rekonstrukcijom zgrade stvorit će se infrastrukturni uvjeti za razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga i prilagodbu predviđenim reformskim promjenama sustava. Projekt uključuje i nabavu dva vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga, opremanje kuhinje i nabavu sustava „halo-pomoć“. Što se tiče izvaninstitucijskih usluga za razvoj kojih je Poziv namijenjen, predmetni projekt uključuje sljedeće: prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, obiteljska medijacija.
 • Razdoblje provedbe projekta: 44 mjeseca