AdriaClim

Cilj projekta AdriaClim je razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.

Više informacija

 • Naziv: AdriaClim- Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas
 • Vodeći partner: Regionalna agencija za zaštitu okoliša i energetiku Emilia Romagna (Italija)
 • Partner/i: Uz Agenciju ZADRA NOVA, na ovom projektu sudjeluje još 18 partnera iz Hrvatske i Italije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Projektni partner
 • Ukupna vrijednost projekta: 8.823.415,00 eura
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 7.499.902,75 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
 • Cilj: Razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.
 • Aktivnosti: Aktivnosti u sklopu projekta AdriaClim su usmjerene na stvaranje kvalitete baze različitih dionika koji će doprinijeti razvoju strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim klimatskim promjenama. U sklopu Pilot aktivnosti u Zadarskoj županiji nabavit će se kamion cisterna koja će u utjecati na sprječavanje prekomjernog crpljenja izvora vode u Zadarskoj županiji, posebno ljeti. ZADRA NOVA je također odgovorna za koordinaciju transnacionalnog upravljačkog tijela koje će okupiti različite dionike koji mogu doprinijeti izradi strateških dokumenta s ciljem praćenja sustava klimatskih promjena.
 • Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2020.-30.06.2023.