Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka

Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Naziv:  Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka

Prijavitelj: Zadarska županija

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć

Ukupna vrijednost projekta: 12.684.504,00 HRK

Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

Fond: Europski socijalni fond

Cilj: Projekt „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav.

Aktivnosti: Projektom će se osigurala stručna pomoć za 73 učenika s teškoćama u razvoju putem angažiranja 69 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi u 30 škola (22 osnovne i 8 srednjih škola) kojima je osnivač Zadarska županija. Neposrednim radom pomoćnika s učenicima s teškoćama u razvoju omogućilo se postizanje boljih obrazovnih rezultata i uspješnija socijalizacija učenika, a stjecanjem vještina i stručnih kompetencija pomoćnika, osiguralo se njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada.