Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području Zadarske županije.

Više informacija

  • Naziv: Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije
  • Prijavitelj: Zavod za hitnu medicinu Zadrske županije
  • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
  • Ukupna vrijednost projekta: 1.412.084,79 HRK
  • Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
  • Fond: Europski socijalni fond
  • Cilj: Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području Zadarske županije.
  • Aktivnosti: Očekivani rezultati projekta su završen program Specijalističkog usavršavanja doktora hitne medicine, poslijediplomski studij te položen specijalistički ispit iz djelatnosti hitne medicine te projekt promoviran u skladu s pravilima o promidžbi i vidljivosti EU projekata.
  • Razdoblje provedbe projekta: 1.2.2018. - 31.7.2023.