ON TIME- PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer

Glavni cilj projekta ON TIME je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu s ciljem prevencije, rane dijagnostike i liječenja raka.

Više informacija

 • Naziv: ON TIME - PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer
 • Prijavitelj: Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Vodeći partner: Zavod za javno zdravstvo Zadar
 • Partner/i: Opća bolnica Zadar, ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore, JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar, Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno-hercegovače
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 813 445.71 eura
 • Intenzitet potpore: 85%
 • Bespovratna EU sredstva: 691 428.85 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje: Interreg IPA CBC Program Hrvatska - Bosna i Hercegvina - Crna Gora 2014-2020
 • Cilj: Glavni cilj projekta ON TIME je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu s ciljem prevencije, rane dijagnostike i liječenja raka.
 • Aktivnosti: Glavne aktivnosti usmjerene su na modernizaciju zdravstvenog sustava kroz poboljšanje zdravstvenih usluga za rano otkrivanje raka debelog crijeva i dojke, jačanje kapaciteta medicinskog osoblja kroz edukaciju i osvještavanje javnosti o važnosti rane dijagnostike raka.
 • Razdoblje provedbe projekta: 01. lipnja 2020.- 31. svibnja 2022.