08:23:06 | 07.06.2021

Stanovnici i osnovnoškolci sudjelovali u informativno-izobraznim aktivnostima u sklopu projekta ,,Nabava komunalnih vozila – ZA ČIŠĆI OKOLIŠ’’

U sklopu provedbe projekta Nabava komunalnih vozila –  ZA ČIŠĆI OKOLIŠ’’, financiranog iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija (KK.06.3.1.18.0024), 25. svibnja 2021. godine provedene su informativno-izobrazne aktivnosti za građanstvo Općine Sali na dvije teme:

  • ''Važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporaba i recikliranja papira, metala, plastike, tekstila i stakla iz kućanstava''
  • ''Podizanje svijesti javnosti o održivom gospodarenju otpadom (osvijestiti stanovništvo o važnosti ponovnog korištenja i mogućnosti popravljanja predmeta za produžavanje životnog vijeka proizvoda radi smanjenja nastanka otpada, očuvanja resursa i postizanje kružnog gospodarstva)''

Edukaciju je održala Atana Grbić iz Udruge za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja ''Eko-Zadar''. Građani su aktivno sudjelovali u raspravi, a najviše pitanja bilo je oko pravilnog razdvajanja otpada.

Također, u sklopu projekta edukatorica Danira Travica iz udruge ''Eko-Zadar'' održala je  edukativne aktivnosti za više razrede osnovne škole Petar Lorini u Salima. Djeca su učila o važnosti odgovornog postupanja prema okolišu recikliranjem otpada i smanjenjem korištenja proizvoda od jednokratne plastike.

Najvažnija aktivnost projekta ,,Nabava komunalnih vozila –  ZA ČIŠĆI OKOLIŠ’’ je nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Provedba projekta završava 4. srpnja 2021. godine te su održanim informativno-izobraznim aktivnostima odrađene sve predviđene aktivnosti u samoj provedbi.