09:14:50 | 10.05.2021

Program sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini

Otvoreno je novo e-savjetovanje na Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini.

U današnjim tržišnim uvjetima kao osnovni preduvjet konkurentne poljoprivredne proizvodnje nameće se potreba za udruživanjem, posebice kada su u pitanju najranjiviji i najbrojniji mali primarni poljoprivredni proizvođači. Udruživanjem primarnih poljoprivrednih proizvođača, bilo da je riječ o biljnoj proizvodnji ili stočarstvu, moguće im je zajedničko zastupanje interesa i zajedničko nastupanje na tržištu, a sve u cilju ostvarivanja bolje pozicije na tržištu i očuvanju poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Za ostvarivanje navedenih ciljeva potrebna im je stručna i logistička/infrastrukturna podrška kako bi iskoristili sve potencijale svoje proizvodnje.

U svrhu osiguranja potrebne infrastrukture koju će koristiti udruženi poljoprivredni proizvođači te bolje apsorpcije sredstava EU namijenjenih razvoju poljoprivrede, pokreće se Program sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekta kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini. Program je u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., ključnim prioritetom i ciljem 3.1. Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija – Jačanje hrvatskog sela i poljoprivrede, kao i s ključnim potrebama navedenim u strateškom cilju II. Jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u Prijedlogu strategije poljoprivrede do 2030. godine.

Cilj Programa je osigurati zalihu infrastrukturnih projekata u poljoprivredi kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini te ojačati kapacitete regionalne razine za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje fondova EU za navedene namjene. Program je koncipiran kao pomoć jedinicama područne (regionalne) samouprave za razvoj i jačanje održive poljoprivredne proizvodnje na njihovom području sufinanciranjem izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje infrastrukturnih projekata kojima se potiče i promiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača.

Savjetovanje je otvoreno do 17.5.2021.

Više o Savjetovanju doznajte ovdje