10:20:49 | 23.03.2021

Omogućen je upis projektnih ideja u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR)

U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU uspostavilo je informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR), podijeljen u dva dijela, dio koji se odnosi na središnji elektronički registar razvojnih projekata (Registar projekata) i dio koji se odnosi na Akte strateškog planiranja.

Početkom 2020. godine, MRRFEU pokrenulo je postupak migracije informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) na servis Centar dijeljenih usluga tzv. „Državni oblak“, koji je strateški projekt Vlade Republike Hrvatske i jedan od ključnih projekata Ministarstva uprave. Tijekom ožujka ove godine SPUR je uspješno prebačen na Državni oblak odnosno u Centar dijeljenih usluga te se kao takav može aktivno koristiti. 

Završetkom migracije informacijskog sustava omogućeno je upisivanje projektnih ideja u središnji elektronički registar razvojnih projekata.

Središnji elektronički registar razvojnih projekata predstavlja informacijsku bazu projektnih ideja/razvojnih projekata sa svim pripadajućim podacima koji su u pripremi od strane javnih tijela. Ustrojen radi učinkovitog planiranja provedbe i postizanja vizije razvoja, strateških i posebnih ciljeva definiranih u okviru strateškog planiranja s ciljem evidentiranja i praćenja pripreme razvojnih projekata na području pojedine županije. Unos podataka uključuje upis razvojnih projekata od njihove projektne ideje (idejna faza), fazu razrade (faza planiranja) do završetka definiranja projekta u spomenuti registar. Vlasnik Registra projekata i svih podataka u Registru je Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu, koje ima sve nadležnosti, uvid u cjelokupni sadržaj, utvrđuje pojedine razine ovlaštenja (ograničenja) drugim korisnicima te je nadležno za dodjelu i oduzimanje razina ovlaštenja pojedinim korisnicima.

Informacijski sustav sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) definira kao obvezu upisa podataka u registar javno tijelo, a upis projekata u Registar projekata obavljaju osobe imenovane za pristup Registru projekata. Sukladno zakonskim obvezama pozivamo jedinice lokalne uprave i samouprave s područja Zadarske županije (u daljnjem tekstu JLS) na upis svojih projektnih ideja u informacijski sustav.

ZADRA NOVA - Agencija za razvoj Zadarske županije kao regionalni koordinator obvezna je upisivati projekte od značaja za razvoj županije u Registar projekata te sukladno zakonskim odredbama u sustavu ima ulogu koordinatora, kontrolnog tijela upisa projekata jedinica lokalne samouprave.

Također, ovim putem pozivamo sva javno-pravna tijela na našem području da dostave svoje projektne ideje/potrebe nama kako bismo ih mogli unijeti u Registar projekata.

Poslijednja izmjena dana 23.03.2021