12:13:10 | 22.12.2020

Prezentirani nacrti ključnih elemenata dvaju poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

U organizaciji  Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije, u utorak 22. prosinca 2020. godine, prihvatljivim prijaviteljima prezentirani su nacrti ključnih elemenata dvaju poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Riječ je o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „„Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“  koji je najavljen za veljaču 2021. te „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“ koji je najavljen za ožujak 2021. Oba poziva objavit će se u sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva.

Opći cilj poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“ je pružiti podršku poboljšanju STEM vještina za učitelje i druge odgojno-obrazovne radnike osnovnih škola te za učenike kroz:

  1. a) opremanje školskih učionica STEM opremom i razvoj STEM vještina
  2. b) uspostavu Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole.

Poseban naglasak Poziva bit će na uključivanje učenika iz ranjivih skupina u projekte (uključujući i darovitu djecu) kao i na financiranje slabije razvijenih područja u Republici Hrvatskoj. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola i osnovne škole.

Poziv je podijeljen na dvije komponente:

  1. a) Nabava STEM opreme za školske učionice (200.000-1.000.000 eura) i
  2. b) Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole (1.000.000-3.000.000 eura).

Opći cilj poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i  obrazovanja“  je pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u  sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u primjeni STEM-a, primjeni informatičke i komunikacijske tehnologije (IKT), poduzetništva i aktivnog građanstva s ciljem povećanja perspektive vlastite zapošljivosti odgojno-obrazovnih radnika i s ciljem povećanja zapošljivosti učenika. Prihvatljivi prijavitelji za ovaj Poziv su visoka učilišta te udruge i zaklade. Prihvatljivi partneri mogu biti osnovne škole te ustanove koje se bave obrazovanjem, osnivači osnovnih škola, javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 50.000 EUR, a najviši iznos 200.000 EUR. Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.