08:41:29 | 18.12.2020

Objavljen anketni upitnik za izradu teritorijalne analize programskog područja Programa prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2021.-2027.

U sklopu pripreme novog Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027., u tijeku je izrada teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja, s ciljem boljeg razumijevanja izazova i potreba programskog područja. Temeljem rezultata teritorijalne analize, odabrat će se relevantni ciljevi politika i tematska područja koja će se financirati kroz Interreg program u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Upitnik je dostupan do 31. prosinca 2020. godine ovdje.

Anketni upitnik mogu popuniti i drugi dionici koji smatraju da bi bili važni za programiranje narednog razdoblja te mogu iznijeti svoje potrebe i prijedloge s ciljem definiranja i uključivanja u Program tematskih područja koji odgovaraju njihovim potrebama.


Za više informacija o procesu programiranja možete pogledati ovdje.