12:30:47 | 22.07.2020

Usvojen je Plan razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.

Pod sloganom Gradimo kulturu, u suradnji Grada Zadra, agencije ZADRA NOVA i Instituta za razvoj i međunarodne odnose, izrađen je Plan razvoja kulture.

U utorak 14. srpnja na sjednici Gradskog vijeća predstavljen je, a zatim i usvojen Plan razvoja kulture 2019. – 2026.

Analizu stanja predstavila je Renata Marušić ispred Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.  Angažman Agencije na izradi Plana omogućio je projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije te usluge izrade strateškog dokumenta ne stvaraju dodatni financijski teret za Zadarsku županiju. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS sufinanciran je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

SWOT analizu, viziju, strateške ciljeve, mjere i prioritete te akcijski plan koji broji oko sedamdeset pojedinačnih projekata preko video linka predstavila je dr. sc. Daniela Jelinčić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose IRMO iz Zagreba, zaduženog za izradu dokumenta.

 Vizija kulture Grada Zadra glasi: 

„Kultura snažno i aktivno utječe na razvoj grada Zadra te pridonosi njegovu brenidranju. Bogata i revitalizirana baština osigurava autentičnost novog umjetničkog stvaralaštva te je duboko ukorijenjena u osuvremenjenu prezentaciju i interpretaciju kulture. Suvremena se umjetnost razvija i raste u sinergiji svih kulturnih sektora te se GRADI interakcijom umjetnika i građana, potičući i uvažavajući uključivost i različitost.“

Plan donosi tri strateška cilja:

 1. SUVREMENO STVARALAŠTVO / BAŠTINA

(Osnažiti suvremeno kulturno-umjetničko stvaralaštvo te očuvati, zaštititi i promicati materijalnu i nematerijalnu  kulturnu  baštinu)

 1. INFRASTRUKTURA

(Osigurati adekvatnu prostornu, kadrovsku, financijsku i tehnološku infrastrukturu i kapacitete za kulturno djelovanje)

 1. BRENDIRANJE I RAD S PUBLIKOM

(Ojačati vidljivost kulture prema ciljanim skupinama)

Akcijski plan donosi niz projekata koji se osim u strateške ciljeve uklapaju u prioritete i mjere, a među kojima je 9 strateških:

 1. Muzej dviju palača - obnova i rekonstrukcija Kneževe i Providurove palače kao novog kulturnog društvenog i baštinskog centra grada Zadra
 2. Obnova, zaštita, uređenje i turistička valorizacija gradskih zidina (bedema) kao dijela Venecijanskoga obrambenog sustava 16. i 17. stoljeća, upisanog na UNESCO-ov popis svjetske baštine
 3. Centar za mlade - rekonstrukcija i prenamjena objekta u bivšoj vojarni u Ulici Stjepana Radića u kulturno-društveni centar i gradsku knjižnicu za mlade, te razvoj i uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi
 4. Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu grada
 5. Izrada plana upravljanja baštinom Grada Zadra
 6. Projekt multifunkcionalne koncertno-kongresne dvorane
 7. Projekt proširenja Gradske knjižnice Zadar
 8. Projekt eKultura grada Zadra digitalizacije arhivske i ostale građe; poboljšanje pristupačnosti kulture primjenom digitalnih medija
 9. Osnivanje Muzeja hrvatske maritimne kulture

Plan razvoja kulture Grada Zadra izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17). Ovaj dokument temeljen je na ishodima propisanih postupaka te usklađen s ostalim aktima strateškog planiranja više i iste hijerarhijske razine.