13:32:12 | 10.11.2019

Odobreno sufinanciranje 2 projekta iz Programa Interreg IPA CBC 2014. – 2020.

U okviru 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi kao dio Programa prekogranične suradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020., financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava odobrena su za sufinanciranje dva projekta u čijoj prijavi je sudjelovala Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, ukupne vrijednosti preko 1,8 mil. EUR.

Dana 29. i 30. listopada 2019. godine Upravljačka tijela izvršila su administrativnu provjeru i provjeru podobnosti podnesenih prijava. Ukupan broj podnesenih prijava bio je 161 projektni prijedlog raznih partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, s ukupno traženim proračunom većim od 200 milijuna EUR. Nakon prvog koraka, ocjenu kvalitete obavili su vanjski procjenitelji koji su prijave razvrstali na četiri rang liste, po jednu na svakoj Prioritetnoj osi, ovisno o dobivenom rezultatu. Zajednički nadzorni odbor, koji predstavljaju lokalni, regionalni i nacionalni predstavnici svih zemalja sudionica, usvojio je sve četiri rang liste i odobrio 30 projekata za financiranje među kojima su 2 projekta u kojima sudjeluju Opća bolnica Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Projekt PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer (ON TIME) ukupne vrijednosti preko 800 tisuća EUR kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Zadar kao vodeći partner obuhvaća prekogranično područje koje ima oko 500.000 stanovnika i uključuje Zadarsku županiju, Zapadnohercegovačku županiju i 2 općine u Crnoj Gori (Bar i Podgorica). Projekt je usmjeren prevenciji, ranoj dijagnostici i liječenju raka s poboljšanom kvalitetom usluga u javnom zdravstvu na prekograničnom području. Uz Opću bolnicu Zadar, projektni partneri na projektu su još i ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore, JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar i Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadno-hercegovačke.

Projekt Improving Laboratory and Diagnosis Operational System (LAB-OP) ukupne vrijednosti preko 999 tisuća EUR kojeg provodi Opća bolnica Zadar kao vodeći partner usmjeren je iskorištavanju potencijala pružanja zdravstvenih usluga kroz ulaganja u infrastrukturu i povećanje razine opremljenosti u području laboratorijske dijagnostike. Projektom će se ostvariti pozitivan utjecaj na zdravstvene radnike i pacijente koji gravitiraju prekograničnim područjem s oko 200.000 stanovnika. Projektni partneri Opće bolnice Zadar su Zavod za javno zdravstvo Zadar, JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Projekti su razvijeni u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koja je osigurala pomoći u pripremi navedenih projekata i koordinaciju među projektnim partnerima, a o uspjehu i kvaliteti navedenih projekata za pacijente Zadarske županije dovoljno govori činjenica da su projekti ON-TIME i LAB-OP dva projekta od ukupno samo četiri projekta odobrena za sufinanciranje u okviru 2. Poziva Interreg IPA CBC programa kroz Prioritetnu os 1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u kojima su prijavitelji bili ustanove iz Hrvatske.

Poslijednja izmjena dana 16.06.2020
Označeno u