16:44:58 | 15.05.2013

Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u jačanju transparentnosti i dobrog upravljanja u državnoj upravi Republike Hrvatske

Referenca: 
EuropeAid/134506/D/ACT/HR
Datum objave:
14.05.2013.
Datum završetka natječaja:
28.06.2013.
Status:
Regija:
Budžet:
2.500.000,00 eura
Kratak opis natječaja:

Cilj ovog natječaja je jačanje uloge organizacije civilnog društva u procesu ostvarivanja dobre primjene dosljednih i trajnih načela u politikama svih javnih sektora.

Specifičan cilj natječaja je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva koje su potrebne za provedbu aktivnosti poboljšanja cjelokupne transparentnosti i otvoreneosti hrvatske javne uprave.

Prihvatljivi prijavitelji:

– pravne osobe
– neprofitne organizacija
– nevladina organizacija ili formalna mreža nevladinih organizacija iz slijedećeg pravnog statusa: udruga, poslovno udruženje, sindikat i zaklada koja je osnovana u državi članici Europske unije i državi članici Europskoga gospodarskog prostora, Hrvatskoj, bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji, Turskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, uključujući Kosovo te izravno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom sa suprijaviteljem ili suprijaviteljima i povezanom osobom ili osobama, odnosno da ne nastupa kao posrednik.

Prihvatljive aktivnosti:

1. izgradnja kapaciteta
2. podizanje svijesti i edukacija
3. aktivnosti zagovaranja
4. izravna pomoć
5. kombinirane aktivnosti

Vrijednost zatraženih bespovratnih sredstava u sklopu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga mora biti unutar slijedećeg raspona:

– najniži iznos: 50.000,00 eura
– najviši iznos: 250.000,00 eura

Zahtjevi za bespovratnim sredstvima dostavljeni u sklopu ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga moraju imati slijedeći raspon postotka ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

– minimalan postotak: 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
– maksimalan postotak: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Izvor: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChc…

Dokumenti:
ATTACHMENT SIZE

Application form.zip

1018.59 KB
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019