13:24:57 | 03.11.2023

Objavljen Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2023. godini

Grad Zadar je dana 30. listopada 2023. godine objavio Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2023. godini.

Predmet Natječaja je prikupljanje programa i projekata iz područja zaštite potrošača kojima se provode aktivnosti edukacije i informiranja potrošača te unapređenja i promicanja prava potrošača koje su namijenjene stanovnicima na području Grada Zadra, a koji će se financirati iz Proračuna Grada Zadra.

Rok za prijavu prijedloga programa i projekata je 30 dana od dana objave na mrežnoj stranici Grada Zadra.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, tj. udruge koje su prepoznate u javnosti i aktivne u rješavanju problema u području zaštite potrošača, a koje su registrirane za djelatnost zaštite potrošača i imaju sjedište u Zadru.

Detalji Natječaja dostupni su na poveznici