08:45:48 | 05.09.2023

JAVNI POZIV UDRUGAMA za sufinanciranje projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja

Zadarska županija kao davatelj financijskih potpora poziva udruge koje su programski usmjerene na područje poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštitu životinja na prijavu projekata za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2023. godinu na poziciji Potpore udrugama u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Udruga čija je djelatnost iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, marikulture i ribarstva te zaštite životinja ima pravo na ovaj natječaj prijaviti svoj projekt.

Potpore se odobravaju udrugama za projekte od interesa za opće dobro u Zadarskoj županiji u sljedećim prioritetnim područjima:

- područje poljoprivrede i ruralnog razvoja

- područje marikulture

- područje ribarstva

- područje zaštite životinja

Ukupna planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 7.500,00 eura.

Udruge se mogu javiti za sufinanciranje troškova:

1. Troškovi nastali u periodu od 16. svibnja 2023. godine do dana objave ovog Javnog poziva

2. Troškovi koji se planiraju realizirati u razdoblju od 01. rujna 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Rok za podnošenje prijave završava 30. rujna 2023. godine.

Detaljnije doznajte ovdje