08:06:29 | 15.03.2023

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.7. “Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta”

Predmet ovoga natječaja su aktivnosti poboljšanja i razvoja pomoćnih objekata i infrastruktura potrebnih za povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta, a korisnici u okviru ovoga natječaja su javnopravna tijela. 

Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja otpremnog centra za žive školjkaše i odobrenog objekta za pročišćavanje živih školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje.

Najviši iznos potpore na temelju ovoga natječaja po korisniku iznosi 600.000,00 eura.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama, a traje do 3. travnja 2023. godine.

Detaljnije o Natječaju možete pronaći ovdje