14:31:58 | 14.09.2021

MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE”

Objavljen je LAGUR natječaj u okviru Mjere 2. „Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Na natječaj se mogu prijaviti: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, LAGUR, subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća, komunalna poduzeća i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a (samo za projekte koji se odnose na ekološke akcije/akcije čišćenja podmorja).

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 06.09.2021. godine i traje do 02.11.2021. godine.

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2022, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 3.943.610,20 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Predmet ovog Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima, promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu; poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima; privlačenje mladih ljudi u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture. Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje društveno kulturnih prostora i interaktivno edukativnih izložbenih prostora te osmišljavanje i razvoj edukativnih i/ili turističkih ruta i punktova ima za cilj isključivo promociju i valorizaciju lokalne ribarske i maritimne baštine i poboljšanje životnog standarda lokalne ribarske zajednice. 

Više o Natječaju doznajte ovdje.