08:44:06 | 03.05.2021

Objavljen javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”)

Svrha Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je provedba mjere i aktivnosti propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Mjera 4.5. sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš).

Cilj ovog Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) koje:

- imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

- podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,

- koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,

- nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu, nemaju poslovne račune u blokadi,

- nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

- koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i radova na sanaciji lokacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. 

Više o uvjetima Poziva doznajte ovdje.