10:12:44 | 11.05.2020

Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina (Referntni broj: *P/2003230*)

Cilj Programa:  Pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Prihvatljive građevine : Građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljive su građevine iz područja socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture, te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Prihvatljive aktivnosti: Sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

Podnositelj zahtijeva: Jedinice lokalne samouprave.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti pravni subjekti čiji su osnivači podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Iznos sufinanciranja MinistarstvaUkupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najmanje 100.000,00 kn s PDV-om, a najviše 500.000,00 kuna s PDV-om.  

Provedbeno razdoblje: Prihvatljivi su troškovi nastali na projektu u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2021., uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2020. godini.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva : 25. svibnja 2020. godine.

Detaljno pojašnjenje Poziva uz cjelokupnu Natječajnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva na poveznici.