08:19:54 | 10.02.2020

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini.


Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata koji će poticati ili pridonositi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, tako i aktivnosti na realizaciji svih drugih projekata koji će pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku iznosi 400.000,00 kuna (slovima: četiristotisućakuna) s PDV-om.

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta kreće se u iznosima od 30 do 80 % ovisno o području gdje se projekt provodi.


Prihvatljive aktivnosti su:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
  • troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od objave poziva, odnosno do 7. ožujka 2020. godine.

Detaljno pojašnjenje natječaja uz cjelokupnu Natječajnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na poveznici.