08:23:30 | 09.01.2020

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini

Središnji ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini s ciljem poticanja razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području RH, kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima,unaprjeđenja sustava športa te međunarodne športske promocije RH.

Ukupna vrijednost Javnog poziva je 16 milijuna kuna, a njime se provode mjere Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. obuhvaćene u Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“.

Ispunjavanje obveze unošenja podataka u Evidenciju športskih građevina koja je sastavni dio Informacijskog sustava u sportu (ISS) jedan je od uvjeta za prijavu na Javni poziv.

Svaki prijavitelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini, a sufinanciranje je najviše 80% od potrebnog ukupnog odobrenog iznosa.

 Sam Poziv i sve potrebne dokumente možete pronaći na poveznici.