14:30:21 | 23.11.2019

Javni poziv za potpore mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga 2019CE16BAT117 Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a.

Glavni je cilj poduprijeti sastavljanje i širenje informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a. 

Prihvatljivi podnositelji (glavni podnositelj, supodnositelji i, ako postoje, povezani subjekti) moraju biti pravne osobe koje su osnovane i registrirane u državi članici EU-a:

  • medijske organizacije / novinske agencije (televizija, radio, tisak, internetski mediji, novi mediji, kombinacije različitih medija)
  • neprofitne organizacije
  • sveučilišta i obrazovne ustanove
  • istraživački centri i skupine za strateška promišljanja
  • udruženja od europskog interesa
  • privatni subjekti
  • javna tijela (nacionalna, regionalna i lokalna), uz iznimku tijela nadležnih za provedbu kohezijske politike u skladu s člankom 123. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera informiranja u okviru ovog poziva procjenjuje se na 4 800 000 EUR (4 000 000 EUR za 1. aktivnost i 800 000 EUR za 2. aktivnost).  

Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava iznosit će najmanje 70 000 EUR, a najviše 300 000 EUR.

Bespovratna sredstva EU-a isplaćuju se kao nadoknada u iznosu od najviše 80% stvarnih troškova aktivnosti koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti. Podnositelji prijedloga moraju jamčiti sufinanciranje preostalog iznosa svojim sredstvima.  Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

Projekt može trajati najviše 12 mjeseci.

Rok za podnošenje je 10.12.2019.

Obrasce za prijavu i dodatne informacije o pozivu na podnošenje prijedloga možete naći u uputama za podnositelje na poveznici