Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar

U sklopu projekta nabavljena su specijalna dva nova komunalna vozila sa dvije komore za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike.
 

Naziv: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir

Prijavitelj: ČISTI OTOK d.o.o. za komunalne djelatnosti

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć

Ukupna vrijednost projekta: 1.734.880,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Bespovratna EU sredstva: 1.474.648,00 HRK

Operativni program: OP "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

Fond: Kohezijski fond

Cilj: Nabava komunalnih vozila; Pružanje informacije korisnicima i javnosti o načinima sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom kroz odvajanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje i sl. Po završetku projekt, u prvoj kalendarskoj godini planirano je prikupiti što veću količinu otpadnog papira i plastike.

Aktivnosti: 1. Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada 2. Promidžba i vidljivost 3. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti 4. Upravljanje projektom

Razdoblje provedbe projekta: 5. ožujka 2021. - 5. ožujka 2022. (12 mjeseci)