LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities

Projekt LOCATIONS – Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities (Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama) odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg MEDITERRANEAN 2014.-2020. u rujnu 2016. godine.

Vodeći partner projekta bio je Znanstveni park AREA iz Trsta, dok su ostali partneri bili iz Albanije, Portugala, Italije, Španjolske i Hrvatske. Partneri iz Hrvatske uz Regionalnu energetsku agenciju bili su Lučka uprava Rijeka i Grad Zadar, dok je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, zajedno s Lučkom upravom Zadar, bila pridruženi partner na projektu.

Ukupna vrijednost projekta bila je 3.012.605,75 EUR-a te je projekt započeo s provedbom 1. studenog 2016. godine do 31. listopada 2019. godine.

Cilj projekta LOCATIONS bio je potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.

Razvijene mjere usmjerene na održivu mobilnost i intermodalni transport povezane su s postojećim Akcijskim planom za za održivo korištenje energije (SEAP) ili Planom održive gradske mobilnosti (SUMP) uključenih gradova, a baziraju se na učinkovitijoj upotrebi energetskih resursa i smanjenju štetnog utjecaja pojačanog prometa povezanog s kruzing turizmom na okoliš.

Metodologija razvijena u okviru projekta testirana je na uključenim gradovima te prilagođena kako bi odgovorila na specifične potrebe uključenih gradova i lučkih uprava. LCTP metodologija i planovi izrađeni u okviru projekta bit će korišteni u svrhe kapitalizacije i transfera u druge mediteranske kruzing destinacije. 

low