Projekti u kojima je Agencija pružala stručnu i tehničku pomoć javnopravnim tijelima u provedbi

Agencija ZADRA NOVA kao regionlani koordinator obavlja poslove i aktivnosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, jedna od aktivnosti je i pružanje tehničke i stručne pomoći javnorpavnim tijelima u provedbi projekata (su)finacnianih EU sredstvima. 

Do sad je Agencije u suradnji s javnopravnim tijelima koji su imali ulogu nositelja ili partnera provela sljedeće projekte: 

 • Projekt: Energetska obnova zgrade OŠ V. Nazora Škabrnja

Vrijeme provedbe: do 30.04.2020. 

Ukupna vrijednost projekta: 3,688,211.34 kn    

Izvor EU sredstava: Europski fond za regionalni razvoj   

Cilj i aktivnosti projekta: Glavni cilj projekta je bio smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od 50,01% što je uspješno i ostvareno putem slijedećih aktivnosti:

 • izrada glavnog projekta energetske obnove;
 • provedbene mjere energetske učinkovitosti (kombinacija pet građevinskih, jedna elektrotehnička i jedna strojarska mjera): ugradnja toplinske izolacije vanjskih zidova i poda prema vanjskom prostoru, ugradnja toplinske izolacije stropa prema tavanu, ugradnja toplinske i hidroizolacije krovova iznad grijanog prostora, zamjena vanjske stolarije, modernizacija unutarnje rasvjete te ugradnja termostatskih ventila;
 • nakon provedenih mjera energetske obnove potrebno je bilo ponoviti Energetski pregled i izraditi energetski certifikat što je rezultiralo izrađenim Izvješćem o provedenom energetskom pregledu te izrađenim energetskim certifikatom nakon provedene obnove;
 • stručni nadzor građenja je rezultirao rezultirao obavljenim građevinsko-obrtničkim radovima u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH;
 • projektantski nadzor se pobrinuo da obavljeni građevinsko-obrtnički radovi budu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH;
 • koordinator zaštite na radu tijekom građenja osigurao je uvjete zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • aktivnost Promidžbe i vidljivosti doprinijela je promidžbi projekta u skladu s pravilima o promidžbi i vidljivosti EU projekata; te obavezna mjera Upravljanje projektom i administracija koja je rezultirala uspješno provedenim projektom u ugovorenim i zadanim vremenskim, financijskim i operativnim kapacitetima

Provedbom projekta  postigli su se ugodniji uvjeti boravka djelatnika i učenika u zgradi, a sam objekt dobio je novi vizualni identitet s tim da se ne narušava arhitektonsko oblikovanje, a sve u skladu s trenutno važećim propisima.

 

Projekt: Energetska obnova zgrade OŠ N. Tesle Gračac

Vrijeme provedbe: do 30.04.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 3,776,306.25 kn

Izvor EU sredstava: Europski fond za regionalni razvoj   

Cilj i aktivnosti projekta: Glavni cilj je bio je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od 56% što je i uspješno odrađeno putem sljedećih aktivnosti:

 • Izrade glavnog projekta energetske obnove što je podrazumijevalo i izradu elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te Arhitektonski projekt (što je bilo preduvjet za prijavu projekta);
 • Provedba samih mjera energetske učinkovitosti odnosno radova, što je rezultiralo saniranom fasadom od 3.800 m², saniranim stropom prema negrijanom tavanu od 1.100 m², promijenjenim prozorima (150) i vratima (7);
 • Nakon provedenih mjera energetske obnove potrebno je bilo ponoviti Energetski pregled i izraditi energetski certifikat što je rezultiralo izrađenim Izvješćem o provedenom energetskom pregledu te izrađenim energetskim certifikatom nakon provedene obnove;
 • Stručni nadzor građenja je rezultirao obavljenim građevinsko-obrtničkim radovima u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH;
 • Projektantski nadzor se pobrinuo da obavljeni građevinsko-obrtnički radovi budu u skladu s važećim lokalnim i nacionalnim propisima te smjernicama koje se koriste u RH;
 • Koordinator zaštite na radu tijekom građenja osigurao je uvjete zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • Aktivnost Promidžbe i vidljivosti doprinijela je promidžbi projekta u skladu s pravilima o promidžbi i vidljivosti EU projekata; te obavezna mjera Upravljanje projektom i administracija koja je rezultirala uspješno provedenim projektom u ugovorenim i zadanim vremenskim, financijskim i operativnim kapacitetima.