RUINS - Održiva prenamjena, očuvanje i moderno upravljanje povijesnim ruševinama u Središnjoj Europi – izrada integriranog modela i smjernica prema najboljim primjerima europske prakse

Projektom RUINS nastojalo se udahnuti „novi život“ srednjovjekovnim ruševinama i to modernim načinom upravljanja uz očuvanje njihovih povijesnih vrijednosti. Odabrana srednjovjekovna ruševina kao pilot lokacija u gradu Zadru bila je crkva sv. Stošije na Puntamici.

Naziv: RUINS - Održiva prenamjena, očuvanje i moderno upravljanje povijesnim ruševinama u Središnjoj Europi – izrada integriranog modela i smjernica prema najboljim primjerima europske prakse

Vodeći partner: Tehnološko Sveučilište iz Lublina, Poljska

Partner/i: Uz Agenciju ZADRA NOVA, na ovom projektu sudjelovalo je još sedam partnera iz Slovačke, Slovenije, Poljske, Italije i Češke te Grad Zadar

Uloga Agencije ZADRA NOVA: Projektni partner

Ukupna vrijednost projekta:1.765.421,00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Program Europske teritorijalne suradnje: Interreg Središnja Europa 2014. -2020.

Cilj: Cilj projekta bio je udahnuti „novi život“ srednjovjekovnim ruševinama.

Aktivnosti: Projektne aktivnosti bile su usmjerene na kombinaciju istraživačkih zadataka i konzervatorskih poslova unutar odabranih pilot lokacija među 5 gradova Središnje Europe, gdje je Zadar bio jedan od njih. Pilot lokacije unutar projekta azlikuju se svojom veličinom, oblikom, namjenom i prenamjenom te se, uzimajući u obzir svu diferenciranost lokacija, kreirao jedan Univerzalni transnacionalni model suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina, kao i smjernice za korištenje istog. Odabrana srednjovjekovna ruševina, kao pilot lokacija u gradu Zadru, bila je crkva sv. Stošije na Puntamici.

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2017. - 30. rujna 2020.

Poveznica: Projekt RUINS

Dokumenti: Plan upravljanja sv. Stošijom

RUINS