HERA – Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana

Izvor EU financiranja: IPA programa Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013

Provedba projekta HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana) započela je 1. studenog 2013. godine i trajala je do 31. ožujka 2016. godine.

Posebni cilj projekta HERA je bio unutar jadranskog područja razviti zajedničku prekograničnu platformu za upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu i njegovu promidžbu koji će se ostvariti međusobnom suradnjom čak 20 partnera iz 8 različitih država. Projektom je definirana metodologija za dostizanje standarda i dodjelu oznake za jadransku destinaciju kulturnog turizma naziva HERA.

Izvodivost spomenute metodologije za dodjelu oznake HERA ispitivala se kroz provedbu pilot projekata na teritorijima projektnih partnera, tj. kreaciju kulturnih ruta koje obuhvaćaju infrastrukturno obnovljene elemente kulturnog nasljeđa te opremanje centara za posjetitelje. Konkretno, na području Zadarske županije obnovili su se elementi gradskih bedema (Prolaz cara Augusta i Vrata sv. Krševana) te je opremljen centar za posjetitelje u prostoru Malog arsenala. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 8.842.602,24 EUR.