Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

Izvor EU financiranja: Razvoj poslovne infrastrukture – Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.—2013.

Projekt “Obnova i turistička valorizacija kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”,RC.1.1.05-0117 odobren je za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.—2013. Dvogodišnja provedba projekta je započela 02. listopada 2014. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 37.799.651,00 kuna, uz 95% sufinanciranja. Koordinator projekta je bio Grad Zadar, a partneri su bili Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA te Sveučilište u Zadru.

Projekt je za cilj imao stvaranje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače. Osim za infrastrukturne zahvate i obnovu Kneževe palače sredstvima projekta ojačani kapaciteti za upravljanje Kneževom palačom, održana je međunarodna ljetna školu, izrađen marketing plana te kompletni vizualni identiteta Kneževe palače.