Hear Me Out – podizanje svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom

Izvor EU financiranja: Europski socijalni fond – Operativni Program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.”

Opći cilj projekta je bio podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima osoba s oštećenjem sluha. Specifični cilj projekta je bio osnažiti osobe s oštećenjem sluha i njihove obitelji kako bi se potaknula njihova socijalna uključenost i zapošljivost.