12:51:16 | 17.11.2020

Održana edukacija "Javna nabava u projektima financiranima sredstvima Europske unije"

U organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA održana je edukacija pod nazivom ''Javna nabava u projektima financiranima sredstvima Europske unije''.

Edukacija je održana 17. studenoga 2020. godine u virtualnom izdanju i jedna je od aktivnosti u sklopu provedbe projekta ''ZADRA NOVA ZA VAS''.

Kroz edukaciju su polaznici saznali više o postupcima javne nabave koji se provode u sklopu projekata financiranih EU sredstvima: pripremi i provedbi nabave, primjerima dobre prakse, nepravilnostima i najčešćim greškama.

Edukacija je uz to i dio programa „Dana otvorenih vrata EU projekata“. Kampanja je to Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije gdje se kroz informativne i edukativne sadržaje posjetiteljima omogućuje da upoznaju projekte sufinancirane sredstvima iz EU fondova. S prigodnim programom, ovoj se kampanji pridružila i Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Planirani program događanja u organizaciji Agencije ZADRA NOVA usmjeren je različitim ciljnim skupinama-djeci, mladima te široj i stručnoj javnosti. Virtualna događanja raspoređena su od 13. do 22. studenog 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta ''ZADRA NOVA ZA VAS'' je 33.050.497,28 kuna, a bespovratna sredstva iznose 28.092.922,67 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Provedba projekta je započela 1. svibnja 2019. godine, a završava 31. prosinca 2023. godine. Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora ZADRA NOVE te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

Last modified on Tuesday, 17 November 2020 12:59
Tagged under